Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 4

 10,00

Jaap Kroonenburg speelt koraalbewerkingen van psalmen en gezangen van Feike Asma op het Garrels-orgel in de Grote Kerk te Maassluis.

SKU: CD 1732.03.18 Categorie:

Beschrijving

PROGRAMMA

Orgelkoraal “Heugelijke tijding” (Gezang 113)
Fantasie “Roept uit aan alle stranden”
Bewerking “Zo, zo lief had God de wereld” (Gezang 173)
Bewerking “Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan” (Psalm 116)
Voorspel en koraal “Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren!” ( Psalm 5)
Voorspel en koraal “Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid” (Psalm 108)
Bewerking “Als ik Hem maar kenne” (Gezang 223)
Bewerking “Rijst op, rijst op voor Jezus”
Bewerking “Er gaat door alle landen”
Bewerking en koraal “Bewaar mij toch, o alvermogend God” (Psalm 16)
Bewerking en koraal “Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen” (Psalm 8)
Orgelkoraal “Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven” (Psalm 79)
Bewerking “Laat ons de grote naam bezingen” (Psalm 72)
Bewerking “Beveel gerust uw wegen” (Gezang 180)
Voorspel en koraal “Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam” (Gezang 132)
“De Heer kent al de zijnen”
“Laat het loflied vrolijk rijzen”
Bewerking “Och, of wij uw geboôn volbrachten!” (Gezang A)
Voorspel en koraal “Ere zij aan God, den Vader” (Gezang 93)
Bewerking “‘k wil U, o God, mijn dank betalen” (Gezang 280)
Fantasie “O, mijn ziel, wat buigt g’u neder” en “Maar de Heer zal uitkomst geven” (Psalm 42)