Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 7

 10,00

Jaap Kroonenburg speelt koraalbewerkingen en de Hollandse Rhapsodie van Feike Asma op het Garrels-orgel in de Grote Kerk te Maassluis.

SKU: CD 1732.04.21 Categorie:

Beschrijving

PROGRAMMA

Toccata “U alleen, U loven wij” (Ps. 75)
Variaties “Als g´in nood gezeten”
Drie voorspelen “Kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk met al het heil van Christus´ werk!” (mel. Ps. 134)
Voorspel en koraal “Deez´aard is uw, o Heer der Heren” (Gez. 288)
Bewerking “Mijn Herder is de Here God”
Twee voorspelen en koraal “Halleluja, lofgezongen” (Gez. 166)
Bewerking “Komt allen deze dag” (Gez. 83)
Fuga “´k Heb geloofd en daarom zing ik”
Fantasie “Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe” (Gez. 280)
Twee proeven van voorspelen en koraal “Zingt nu blij te moê” (Ps. 81)
Variaties “Laat ieder ´s Heren goedheid loven” (Ps. 118)
Variaties “O mijn ziele, wees verheugd!” (Gez. 234)
Fantasie “Zingt, gij afgelegen landen” (Gez. 107)
Voorspel en koraal ” Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij” (Ps. 22)
Bewerking “U, heilig Godslam, loven wij”
Feestvoorspel en Hymne “U zij de Glorie”
Variaties “Hoe zal ik U ontvangen” (Gez. 1)
Hollandse Rhapsodie
– O schitt’rende kleuren van Nederland’s vlag
– Piet Hein
– Merck toch hoe sterck