Orgelcommissie

Verkoop cd’s en boeken

De verkoop vindt plaats zowel bij de concertavonden als via de website. De opbrengst van de verkopen komt geheel ten goede aan het orgelfonds.

De Stichting Garrels-orgel Maassluis

Deze stichting organiseert dit jaar elf orgelconcerten in de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis.

Contactgegevens

Voorzitter Jaap Kroonenburg
Secretaris Piet Bouterse
Penningmeester Sjaak de Jong
Muzikaal advies & opnames Aad van der Waal
Verkoop cd’s Marianne van Dijk
Voorraadbeheer cd’s Bert Prins
Publiciteit Erik Ammerlaan

Secretariaat van de Orgelcommissie en de Stichting Garrels-orgel Maassluis:
De heer P. Bouterse
Touwbaan 68
3142 BV Maassluis
Telefoon: 010-5923417

Bankrekeningen:
NL44 INGB 0006 6987 27 t.n.v. Stichting Garrels-orgel Maassluis
NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis