Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 2

 10,00

Jaap Kroonenburg speelt koraalbewerkingen van psalmen en gezangen van Feike Asma op het Garrels-orgel in de Grote Kerk te Maassluis.

SKU: CD 1732.02.15 Categorie:

Beschrijving

PROGRAMMA

Twee bewerkingen en koraal “Een vaste burg is onze God” (Gezang 96)
Orgelkoraal “Gij zijt, o Heer, van d’allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren” (Psalm 90)
Bewerking en koraal “Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen” (Psalm 149)
Fantasie “O mijn ziel, wat buigt g’u neder” en “Maar de Heer zal uitkomst geven” (Psalm 42 vers 3 en 5) – arr. J.K.
Fantasie “Op bergen en in dalen” (Gezang 143)
Bewerking “Ik wensch te zijn als Jezus”
Voorspel en koraal “Laat ieders ’s Heren goedheid loven” (Psalm 118)
Bewerking en koraal “Beveel gerust uw wegen” (Gezang 180)
Bewerking “God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer” (Psalm 97)
Fantasie “Jezus neemt de zondaars aan” (Gezang 168)
Bewerking en koraal “Heer, ai, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend” (Psalm 25)
Variaties over “Vrees niet, o mijn ziele”
Preludium en koraal “Dank, dankt nu allen God” (Gezang 135)
Variaties “Het Gebed des Heeren” (Gezang E)
Bewerking en koraal “Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord” (Psalm 56)
Trio en koraal “De Heer toch slaat der mensen wegen ga” (Psalm 1)
Postludium en koraal “Alle roem is uitgesloten” (Gezang 173)